Přehled učiva na týden 11.-15.září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.-15. září 

Třída:  5.E 

 

Středa 13.9. – 1.vyuč.h – koncert , v naší třídě, 50Kč 

Pátek 15.9. – Ukliďme Česko,  

Český jazyk 

Opakování učiva čtvrtého ročníku 

Procvičování učiva čtvrtého ročníku 

Pondělí – prezentace tvůrčího psaní z pátku – Můj plyšák 

 

Klasifikované – jedna nebo nic – ČTVRTEK – cvičný diktát  

 

 

Matematika 

 

Opakování učiva čtvrtého ročníku 

Procvičování učiva čtvrtého ročníku 

Pondělí – prezentace tvůrčího psaní z pátku – Můj plyšák 

 

Klasifikované – jedna nebo nic – STŘEDA- násobilka, dělení se zbytkem – pamětní 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Základní pojmy z učiva přírodovědy předchozích ročníků 

Složky živé a neživé přírody 

Země – úvod 

 

Vlastivěda 

Základní pojmy z učiva vlastivědy předchozích ročníků 

Hasbsburkové na českém trůně 

 

  • Nosit učebnici dějin 

 

 

Další informace: 
  • Pátek – Ukliďme Česko nebude celé dopoledne – domluvíme se, některé předměty určitě budou odučeny ve třídě, některé za příznivého počasí možná venku při akci Ukliďme Česko, s sebou vhodné oblečení, co se může zašpinit, vlastní rukavice 
  • Nosit pomůcky dle rozvrhu 
  • Nosit knížku, svoji 
  • 50Kč na středeční akci prosím přinést nejpozději v úterý 12.9. 

Pokud necvičíte, předávejte omluvenku rovnou panu učiteli nebo poproste rodiče o její zapsání předem do žákovské knížky 

 

 

 

10.09.2023