Přehled učiva na týden 17.-21.ledna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.-21.ledna 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Podstatná jména 
  • Práce s texty- rozbor textů, význam slov, procvičování probraných gramatických jevů 
  • Rozvoj fantazie, porozumění textu 
  • Lidová slovesnost- workshop ve školní knihovně (pondělí) 

 

 

 

Matematika 

NEMIND 

Desetinná čísla, zlomky 

Procvičování – písemné dělení dvojciferným činitelem, slovní úlohy, 

Problémové úlohy s využitím probraných početních operací 

 

MIND 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, průměrná rychlost, počítání s velkými čísly – konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů. 

 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Přírodověda 

Tropický pás – poušť 

Subtropický podnebný pás 

 

Vlastivěda 

Kapitola 12. – pokračování: 

 1. světová válka, Odpor proti Rakousku –Uhersku, Konec války, Vznik Československé republiky  

 

 

Další informace: 

 

Testování proběhne v pondělí první hodinu, do otestování všech, mají všichni respirátory nebo roušky nasazené. 

 

 

 

 

16.01.2022