Přehled učiva na týden 18.-22.4.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.-22.4. 
Třída:  5.E 

 

V pondělí 18.4. do školy nejdeme – jsou Velikonoce 

V úterý a ve středu se konají přijímací zkoušky. Držím všem palce, ať se vám podaří.

V pátek 22.4. Den Země 

Český jazyk  Procvičování probraného učiva -slovní druhy, přídavná jména, podstatná jména, slovesa – mluvnické kategorie 

Práce s texty 

Čtení s porozuměním, tvůrčí psaní 

 

Matematika  nemind 

Procvičování a opakování probraného učiva 

 desetinná čísla, desetinné zlomky, aritmetický průměr 

Slovní úlohy 

 

Mind 

Procvičování početních operací 

Slovní úlohy (desetinná čísla, aritmetický průměr, převody jednotek, zlomky) 

 

 

Anglický jazyk  clil 

 

Přírodověda  Opakování a procvičování houby, rostliny, živočichové 

Práce s digitálními učebními materiály 

Den Země 

 

Vlastivěda  Opakování Slovensko, Polsko 

Práce s mapou ČR a Evropy 

Práce s digitálními učebními materiály 

 

 

Další informace:  STŘEDA – VV – kdo má a bude ve škole, přineste si prosím knihu s obrázky dinosaurů

 

PÁTEK: DEN ZEMĚ 

Máme v plánu super den. 

Oblečení prosím sportovního rázu, svačina, pití. Budeme většinu času venku. 

Čeká nás: návštěva hasičské zbrojnice, beseda ve sběrném dvoře, program Triloparku. 

„Výuka“ bude vyjimečně končit ve 13h. 

sraz: 7.55 před školou na rohu hříště u jídelny  

konec: 13h …oběd se stihne, u školy 

 

 

 

15.04.2022