Přehled učiva na týden 2.5.-6.5.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.5.-6.5. 
Třída:  5.E 

 

STŘEDA – 1-3h, ve škole program VELKÁ RODINNÁ RADA = finanční gramotnost 

Český jazyk  Zájmena – druhy, skloňování 

Procvičování – podstatná a přídavná jména, slovesa, podmět a přísudek 

Čtvrtek – klasifikované – pravopisné cvičení – procvičení probraných pravopisných jevů 

Noste si svoji knížku 

 

 

Matematika  MIND 

Procenta, konstrukční úlohy typu Cermat 

 Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- 6.5.- test- konstrukční úlohy typu Cermat 

 

Nemind 

Pondělí – obvod, práce s desetinnými čísly 

Út, čt, pá –GEOMETRIE – nosit pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka na rýsování č. 3 nebo mikrotužka 

 

 

Středa – všichni – finanční gramotnost 

 

Anglický jazyk  clil 

 

 

 

Přírodověda  Kosterní a svalová soustava 

Kdo nepsal popis lidského těla – dopíše v úterý 

 

 

Vlastivěda  Německo 

Středa- test Polsko 

 

01.05.2022