Přehled učiva na týden 2.-5.května

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.-5.5. 

Třída:  4.E 

 

Akce: úterý 4.vyuč.h-třídnická hodina – bezpečí v kyberprostoru, fyzické řešení konfliktů 

 čtvrtek – 3. a 4. vyuč hodina – preventivní program od Linky bezpečí – ve škole, hradí škola 

Český jazyk 

Mužský rod – životnost/neživotnost, vzory, koncovky 

Procvičování ženský, střední rod – koncovky, pády, slovní druhy 

Práce s texty 

Pátek – klasifikované – mužský rod – vzory – přiřaď pán, hrad, muž, stroj 

 

Matematika  Úterý + středa – geometrie – pokračování 

  • Konstrukce trojúhelníků 
  • Konstrukční úlohy v rovině s využitím probraných útvarů 

Pátek – dle toho, co stihneme – geometrie nebo aritmetika- děti budou ve středu informovány

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

VE STŘEDU – 4.vyuč.hodina 

Ekosystém park 

 

Vlastivěda  Vodstvo čr – pokračování 

 

Další informace: 

Během týdne dodám podrobnější info ke květnovým akcím (ceny) 

4.5. linka bezpečí – ve škole, hrazeno školou 

15.5. pondělí – výprava – komentovaná procházka Prahou s panem Peprným – celé dopoledne – cenu a časy upřesním 

22.5. pondělí jen 2.vyuč hodina – koncert komorního souboru paní Slavické – variace na Malou čarodějnici (50Kč) 

29.5. pondělí – workshop Golem –Praha, Werichova vila, časy a cenu upřesním, celé dopoledne, lístek vlak a mhd předem zakoupení 

 

 

 

01.05.2023