Přehled učiva na týden 2.-6.října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.-6.října 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

Stavba slova 

Slova příbuzná 

Slova podle významu 

Procvičování probraných gramatických jevů 

Pondělí: čtenářská dílna ve školní knihovně 

 

 

KLASIFIKOVANÉ – Čtvrtek – 5.10. – skloňování podstatných jmen  

 

Matematika 

Práce s velkými čísly 

Slovní úlohy – matematizace slovního zadávání početních operací 

Zaokrouhlování 

Problémové úlohy 

 

KLASIFIKOVANÉ – středa 4.10.- písemné sčítání a odčítání velkých čísel 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

 

Rozmanitost podmínek na Zemi 

Podnebí 

 

KLASIFIKOVANÉ – ÚTERÝ 3.10 – testík – podmínky života na Zemi + gravitace + pohyby Země a jejich důsledky

(stačí zápisy v sešitě) 

 

 

 

Vlastivěda 

Vzdělávání ve středověku – práce s texty 

Baroko 

 

Plánované : pondělí 9.10. klasifikované opakování letos probraného učiva, zahrnuté učivo bude specifikováno v pátek 

 

 

Další informace: 

Akce 9.10. pondělí 3.vyuč.hodina – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – prosím o donesení 120Kč, kdo ještě neuhradil. Děkuji 

 

 

01.10.2023