Přehled učiva na týden 24.1.-28.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.- 28.ledna 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování probraných gramatických jevů, význam slov, rozbor a práce s textem, čtení s porozuměním 
  • Podstatná jména opakování 
  • Nová látka: přídavná jména 
  • Rozvoj čtenářských dovedností, práce s literárními zdroji – čtenářská dílna 

 

Matematika  Nemind: 

  • Procvičování – písemné dělení dvojciferným číslem, velká násobilka, slovní úlohy, převody jednotek, číselné řady 
  • Desetinná čísla, desetinné zlomky, čtení a zápis desetinných čísel, porovnávání, jednoduché operace s desetinnými čísly 

 

MIND 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, průměrná rychlost, počítání s velkými čísly – pokračování z minulého týdne. Konkrétní učivo bude zapsáno po každé hodině  v TK na Bakalářích + čísla stránek pracovních sešitů.  

Test- dělení dvojciferným dělitelem – 28.1. 2022 

Rozšiřující učivo- příklady z MO- není klasifikováno 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

 

 

Přírodověda 
  • Souhrn tropy, dokončení subtropy – ne klasifikované (nic na známku nepíšeme 😊 )  
  • Nová látka: Mírný pás 

 

Vlastivěda 
  • Opakování – 1.světová válka, vznik Československé republiky (na známku nic nepíšeme 😊) 
  • Nová látka: Tvář Československé republiky 

 

 

Další informace: 

Pro chybějící – podrobné informace o probraném učivu – v Teamsech – včetně zápisů do sešitu a dalších doplňujících učebních materiálů 

 

 

23.01.2022