Přehled učiva na týden 30.1.-2.2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.1. – 2.2. 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování učiva
  • Podstatná jména- mluvnické kategorie
  • Tvůrčí psaní – středa – přineste si svou oblíbenou neelektronickou hračku, ne novou, nějakou, kterou máte už déle

 

Matematika 
  • Zlomky a základní operace s nimi
  • Procvičování – převody jednotek čas, délka
  • Grafy, diagramy, pavučiny…
  • slovní úlohy
Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Planeta Praha – dokument – kino Radotín

 

 

Vlastivěda 

hodiny neproběhnou – pondělí kino, pátek pololetní prázdniny

 

 

Další informace: 

 pondělí – sraz 7.50, s sebou předen zakoupenou jízdenku na vlak – Mokropsy-Radotín a zpět – –Kdo nemá uhrazeno – zaplatit 80Kč kino +20Kč třídní fond ´- ráno před odjezdem.

úterý – zkrácená výuka – máme do 11.40

pátek – pololetní prázdniny

 

 

 

29.01.2023