Přehled učiva na týden 30.10.-3.11.

Český jazyk 
  • Přídavná jména odvozená příponou – ský 
  • Předpony s, z 
  • Procvičování zdvojených souhlásek na rozhraní předpony a kořene a kořene a přípony, -n, -nn 
  • Práce se texty 

 

  • Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně 

 

KLASIFIKOVANÉ – středa- 1.11. – diktát – směs probraného učiva  

 

Matematika  Pokračujeme celý týden s GEOMETRII 

  • Převody jednotek a počítání s nimi 
  • Výpočty obvodu, obsahu probraných rovinných útvarů 
  • Vzájemná poloha přímek  
  • Konstrukce trojúhelníku, kružnice, čtverce, obdélníku 
  • Jednoduché konstrukční úlohy s využitím probraného učiva 

 

KLASIFIKOVANÉ – ČTVRTEK 2.11- (M bude 1.h) – převody jednotek, výpočty obvodu a obsahu, sestrojitelnost trojúhelníku výpočtem (součet dvou kratších stran musí být větší než nejdelší strana=trojúhelník lze sestrojit), konstrukce probraných rovinných útvarů.= souhrn dvoutýdenního bloku geometrie 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Dokončení subtropického pásu 

Úvod – mírný pás 

 

Vlastivěda 

Osvícenectví – reformy Marie Terezie a Josefa II. 

Práce s texty a videodokumenty 

 

 

Další informace: 

Následující týden – PONDĚLÍ 6.11.=AKCE KLEMENTINUM – VÍCE PODROBNÝCH INFORMACÍ V PONDĚLÍ, DO PÁTKU POTŘEBA DONÉST FINANCE – VIZ. PONDĚLNÍ – ÚKOLNÍČEK 

 DALŠÍ NAPLÁNOVANÉ AKCE NA 1.POLOLETÍ: podrobné informace se dozvíte vždy předem

 

 

29.10.2023