Přehled učiva na týden 31.10. – 4.11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.10. – 4.11. 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 

Procvičování probraného učiva 

Nauka o slově, stavba slova 

Předložky a předpony 

Rozšiřování slovní zásoby 

31.10. Čtenářská dílna ve školní knihovně (5.vyuč,hod) – vezměte si prosím svojí knížku

Středa 2.11. klasifikované – procvičovací diktát- jevy probrané ve třetím ročníku 

 

Matematika 

Pondělí +úterý 

Opakování – zvířátka dědy Lesoně 

Pyramidy, pavučiny, slovní úlohy 

Písemné sčítání, odčítání, násobení 

 

Středa+čtvrtek+pátek – GEOMETRIE 

Obvod a obsah 

Trojúhelníky, kruh, kružnice 

Jednoduché konstrukce 

4.11. pátek – klasifikované – opakování geometrie – viz týden před ředitelským volnem a tento 

 

Noste si i rýsovací potřeby, tento týden bude kombinovaný – tedy aritmetika i geometrie 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Rostliny semenné 

Byliny a dřeviny 

Typy plodů 

 

Vlastivěda 

Sámova říše 

Naše dějiny v pověstech – Staré pověsti české 

 

 

Další informace: 

Úterý VV – přinést listy , více info Teams, Bakaláři 

Konkrétní učivo, zápisy…viz Teams 

 

 

 

28.10.2022