Přehled učiva na týden 5.-9.června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.-9.června 

Třída:  4.E 

 

Akce – pátek 9.6. exkurze PRAŽSKÝ HRAD-  sraz 7.50 před školou 

Český jazyk 
  • Slovesa, základní skladební dvojice 
  • Podstatná jména 
  • Procvičování probraného učiva 

– Pondělí – čtenářská dílna ve školní knihovně 

 

Středa 7.6. -klasifikované – podstatná jména – souhrn – pády, skloňování, vzory, koncovky podstatných jmen 

 

Matematika 
  • Písemné dělení a násobení 
  • Aplikace probraného učiva ve slovních úlohách 
  • Procvičování probraného učiva 

 

Čtvrtek 8.6. – klasifikované – písemné násobení dvojciferným číslem (ne indicky) 

 

Anglický jazyk 

Clil 

Úterý 6.6. – klasifikované – nepravidelná slovesa 

 

Přírodověda 

Živočichové v okolí lidských obydlí 

Pondělí 5.6. klasifikované – rybník, řeka 

 

Vlastivěda 

Nerostné suroviny 

Práce s mapou, orientace na mapě 

 

 

Další informace: 

STŘEDA ¨7.6.- FOCENÍ TŘÍD (my pravděpodobně 2.vyuč.hodinu) 

 

 

 

03.06.2023