Přehled učiva na týden 6.-10.března

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.března 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování středního rodu – vzory, skloňování 
 • Pondělí 6.3. – klasifikované opakování – střední rod vzory, skloňování, pády 
 • Ženský rod – přiřazování ke vzorům, skloňování, koncovky 
 • Práce s texty, slovní druhy, synonyma, antonyma 
 • Středa – tvůrčí psaní 
 • Pondělí 5.vyuč hodiny – čtenářská dílna ve školní knihovně – s sebou vlastní knihu 

 

Matematika 
 • Procvičování probraného učiva a jeho aplikace v slovních a problémových úlohách 
 • Středa 10.3. – klasifikované procvičování – písemné sčítání a odčítání 
 • Římské číslice 
 • Práce s tabulkami a grafy 
 • Počítání s velkými čísly 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Pole – živočichové polí 

Dokončení polního ekosystému 

 • V následujícím týdnu – pondělí 13.3. – klasifikované opakování – Pole (učebnice a sešit) 

 

 

 

Vlastivěda 

Renesance 

souhrn první Habsburkové (Ferdinand I., Rudolf II.) 

 • Pátek 10.3. – klasifikované opakování – Habsburkové na českém trůně (učebnice+sešit) 

 

 

Další informace: 

Úterý 4.H – třídnická hodina  

 vv- středa – s sebou pravítko

 

05.03.2023