Přehled učiva na týden 9.- 13.října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 13.října 

Třída:  5.E 

 

Akce: pondělí 9.10. 3.vyuč.h. – malování na hedvábí 

POZOR! STŘEDA 11.10- = ŘEDITELSKÉ VOLNO 

Český jazyk 

Stavba slova – jiný tvar slova x slovo příbuzné 

Slovo základové, slovo odvozené 

Kořen, přípona, koncovka 

Procvičování a upevňování již probraného učiva 

Práce s texty, prezentace tvůrčího psaní z minulého týdne (pátek) 

 

KLASIFIKOVANÉ – všichni – čtvrtek 12.10. – stavba slova = předpona, kořen, příponová část (rozlišení příponové části na příponu a koncovku ještě nebude požadováno) 

 

Matematika 

Počítání s velkými čísly – pamětně. Písemně, s využitím techniky 

Převody jednotek. 

Aplikace jednotek délky, hmotnosti, objemu, času v úlohách. 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Podnebné pásy 

Tropický podnebný pás 

 

KLASIFIKOVANÉ – 1 nebo nic – úterý 10.10. Látka minulého týdne – rovnoběžky, poledníky atd. – stačí. Co máme v sešitě (v Teamsech) 

Vlastivěda 

Život v baroku 

Práce s texty Světlo a tma baroka  

 

KLASIFIKOVANÉ – všichni – 9.10. pondělí – letošní látka do konce 30.tileté války (stačí sešit) 

 

 

Další informace: 

Pondělí 16.10. – příští týden – Exkurze Pražský hrad s průvodkyní (Zlatá ulička, Bazilika sv.Jiří, Jelení příkop) – do pátku 13.10. Donést 130Kč – více info v úkolníčcích (Teamsech) 

 

v neděli 15.10. bude v hale u školy, koncert…viz pozvánka

 

 

 

08.10.2023