Přírodověda a vlastivěda

Milí čtvrťáci,

v přílohách máte  pracovní listy s opakovacími otázkami na vlastivědu a přírodovědu. Na hodině přírodovědy si do sešitu na novou stránku udělejte nadpis „Houby“ a nakreslete si do sešitu houbu a popište její části. Z učebnice si o houbách vypište několik důležitých informací.

Z vlastivědy si udělejte podle učebnice zápis o mladší době kamenné a krátkou zmínku o době bronzové a železné. Naučte se odpovídat na otázky podle pracovních listů. Tyto pracovní listy mají výjimečně za otázkami i odpovědi :).

Přeji hezké dny

V. Kut.

14.09.2020