Program školní družiny od 22.6. do 26.6.

Vážení rodiče,

pro ty z vás, kteří přihlásili své děti na pobyt do školní družiny na dny 22.6. – 26.6. (dodáváme,  že uzávěrka přihlášek proběhla na konci května a děti již nelze přihlásit!), máme připravený program. Součástí tohoto programu je i dvoudenní výlet. Prostudujte si proto pozorně přiložený program a v případě zájmu o výlet vyplňte též přihlášku. Upozorňujeme, že celý program je pro děti závazný, pouze dvoudenní výlet je na dobrovolný. Veškeré další informace naleznete v příloze.

vedení školy

09.06.2015