Protidrogová prevence

Dne 8. 11. 2016 proběhla na naší škole akce programu prevence, tentokrát se zaměřením na nebezpečí užívání drog. Lektor seznámil žáky 7. a 9. tříd s účinky a povahou nejužívanějších drog . Stručně a jasně shrnul nejdůležitější údaje

a závěry pomocí interaktivní tabule a předem připravených posterů. Neformálním chováním a vyjadřováním navázal lektor s žáky kontakt hned od počátku a získal si jejich pozornost, důvěru a zájem.

 

Zpracovala dne 10. 11. 2016: M. Fritschová

15.11.2016