Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Každý týden ve středu máme v rámci českého jazyka čtenářskou dílnu. Nosíme si vlastní knihu, čteme si z ní a sdílíme zážitky z četby s ostatními. Kdo si knihu zapomene, může si ji vypůjčit z naší třídní knihovničky. Přečtenou knihu prezentujeme ostatním, při prezentaci nám pomáhají čtenářské kostky. Do literárního sešitu si zapisujeme seznam přečtených knih. Učíme se o knihách mluvit, zaměřujeme se na děj, postavu a prostředí. Čtení knih nám také pomáhá při psaní příběhů v dílně psaní. Nedávno jsme měli jako hosta ve čtenářské dílně naši školní knihovnici paní Petru Mierzwovou.

V úterý 11. října jsme zavítali do Knihovny Františky Plamínkové. Paní Šilhánková si pro nás připravila zajímavé povídání o jednom z literárních žánrů – o dobrodružných knihách. Využili jsme koutek čtení a kdo chtěl, zasoutěžil si. Vyhráli jsme sladkosti, roční bezplatnou registraci v knihovně a knihy. Někteří z nás si již knihy v knihovně půjčují. Přidá se někdo další?

 

11.10.2022