Ruční práce – ukončení kroužku

V polovině června pro tento rok končí kroužek ručních prací.
Ve druhém pololetí 2019 jsme z naplánovaných činností spoustu výrobků nestihli. Důvodem bude hlavně to, že na středu, kdy kroužek vedu, vyšlo hodně volna, ať už to byly státní svátky, prázdniny nebo výlety.
Přesto si děti vytvořily spoustu pěkných výrobků. Převážně jsem s dětmi vyšívala. K práci jsme používali bezpečné plastové jehly a PVC kanavu s různým rozestupem dírek. Na vzorníku, který může sloužit jako záložka do knihy, si děti nejprve procvičily vyšívací stehy (přední, dvojitý přední, zadní, řetízkový, stonkový, půl-křížkový, křížkový a obnitkovací). Následovala dekorace srdíček a hvězdiček dle vlastní fantazie s použitím výše zmíněných stehů. Nakonec si děti vyšívaly vlastní obrázek podle předlohy. Mladším dětem jsem vyšila základní obrys obrázku já, ony potom křížkovým či půl-křížkovým stehem vyplňovaly obsah. Starší děti, s drobnou pomocí, vyšívají podle předlohy samy.
Vyšívání děti zatím drží, zkouší nové a nové vzory. Činnosti, které jsme nestihli (vyšívání na textil s použitím rámu, háčkování, šití, dekorace textilu…) si nechávám v záloze na příští školní rok.
Pokud to provoz školní družiny umožní, ráda bych v příštím školním roce 2019/2020 kroužek rozdělila na dva:
Pro I. a II. ročník, základní
Pro III. a IV. ročník, pokračovací (s možností doučit základy)
Kroužek by nadále zůstal zdarma pro děti ze ŠD, ostatní by platily poměrnou část za materiál.
Pokud se kroužek otevře, bude probíhat od poloviny září 2019 do konce května 2020. Letáček s potřebnými údaji by byl vyvěšen na vrátnici.
Na další kreativní odpoledne s Vašimi dětmi se těší
Anna Totušková

17.06.2019