Samostudium 1.–5. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.–5. 3. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk  Tvarosloví 

  • opakování učiva z nižších ročníků 
  • podstatná jména (mluvnické kategorie podstatných jmen) 
  • skloňování obecný a vlastních jmen cizího původu 

 

DÚ učebnice str. 19, cv.3 a, b str. 19 – 20 cv.5a (do pátku 5. 3. dokument odeslat na Teamsy) 

 

 

 

 

Matematika 

GEOMETRIE – VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY  

Zápis ve výukových materiálech, uč. 3.díl – 7-13 

HM 94-95 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) – hranoly 

Anglický jazyk 
  • Voc. 4A (vypsat, umět) 
  • Wb.: p. 34 – ex. 1, 2, 3, 4 (budeme kontrolovat po prázdninách) 
  • Verb + –ing/inf (najdete v TEAMS, samostatně zapsat do sešitu) 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Šj – Šva 

Str. 48 – časování sloves ( činnosti a volnočasové aktivity) 

Str.169/ 4,5,7 

 

FJ  

sloveso s´interesser, ukazovací zájmena ce, cet, cette, moje narozeniny, opakování slovní zásoby celé lekce 

Přírodopis 

 

Opakujte si dorozumívání, chování zvířat, původ a vývoj člověka, lidská plemena – BUDE TEST 

 

Nové téma: Kosterní soustava 

 

Dějepis 

Vytvořte Jakobínský kalendář – projekt. Představte si, že jste Jakobíni a chcete změnit názvy dní v týdnu a měsíců v roce. Své nové názvy vysvětlete. Pokyny jsme si vysvětlili v online hodině. Termín do 18. března. Váš projekt odevzdávejte v Teams v zadání. 

Online hodina – napoleonské války 

 

Zeměpis 

JZ Čechy 

 

Fyzika 

 

Tání-pokračujeme 

 

 

 

Chemie 

Koncentrace (uč. str. 72) + opakování výpočtů látkového množství, molární hmotnosti. 

 

1. 3. – máte možnost odevzdat dobrovolný úkol  

CH – Výpočet látkového množství”, kterým si procvičíte výpočty. 

 

 

Další informace: 

VV 

Připomínám, že určitě víte, že budete muset nasbírat nějaké známky i z výtvarné výchovy. Vidím to na tři zadání na tento půlrok, které mi můžete, dle vašeho času, průběžně odevzdat. Jedno z nich by mohla být účast na této soutěži (https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx). Témata soutěže jsou: 1. Dezinformace v online prostředí a Fake News 

2. Svět v době pandemie a hrdinové v první linii 

Podrobnější informace, respektive inspiraci si přečtěte v odkazu. 

Způsob zpracování děl 

  • Výtvarné dílo – např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie 
  • Literární dílo – např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, komiks 
  • Audiovizuální dílo – např. vytvoření záznamu divadelního představení (třeba s rodinou), šotu, krátkého filmu 

 

01.03.2021