Samostudium 10.–14. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.–14. 5.  

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 

SLOVNÍ ÚLOHY O POHYBU A SPOLEČNÉ PRÁCI 

Učebnice 2.díl, kapitola 2.2 

HM 67-69 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek 

Anglický jazyk  Passive Voice 

  • Zápis z PPT v Teams Passive Voice (slide 5 a 6) 
  • Wb.: p. 44 – ex. 3 
  • Wb.: p. 45 – ex. 5, 6 

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

  • Učebnice str.32/ plynulá četba a překlad článku 
  • Učebnice str. 44/ Qué es Alhambra, Patio, Albaicín y Paisaje andaluz?? 

Francouzština 

Časujte sloveso prendre. Opakujte rozkazovací způsob a slovíčka ze 7. lekce  

Vyplňte si cvičení 6 na straně 61  v pracovním sešitě. 

 

Německý jazyk 

Zkoušení slovíčka L0, 1, časování sloves fahren, lesen, sehen, laufen 

Uč. str. 15/6 a), b) 

Učebnice str. 16/cv. 8, str. 17/cv. 10 

Učebnice str. 16/cv. 9 – odevzdat čt 13. 5. do 14:00 

Projekt – uč. str. 15/cv. 6c – do 22. 5. 

Přírodopis 

Nervová soustava 

 

Dějepis 

Kultura 1. poloviny 19. století – romantismus a biedermeier 

Vyplňte pracovní list s učebnicí na stranách 86 až 90. 

 

Zeměpis 

Moravskoslezský kraj – města 

 

Fyzika 

Měření el. náboje 

 

 

 

 

Chemie 

Sulfidy – názvosloví (učebnice str. 89). 

Vyberte si jeden oxid z učebnice str. 86 – 87 a vytvořte mu profil. Více v zadání Teams. 

Doplňte si zápisy do sešitu, pokud ještě nemáte, v pondělí 17. 5. je budu vybírat a známkovat. 

 

 

Další informace: 

Na úterý (11. 5.) od 10:00 do 12.00 je naplánována online přednáška o Kyberbezpečnosti. Měli byste ji vidět ve svých kalendářích 😉  

 

 

 

09.05.2021