Samostudium 11.–15.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020 

Třída:   

7. C 

 

Český jazyk 
 1. PS str. 25/2 
 1. Učebnice str. 44/5 
 1. Učebnice str, 54/1 
 1. PS str. 26/3  
Matematika 
 1. Opakování učiva minulého týdne. Hravá matematika str. 84 a učebnice str. 6 a 7. (1. hodina) 
 1. Shodnost trojúhelníků – https://www.youtube.com/watch?v=JyemgF23eyg (1.hodina) 
 1. Domácí úkol – vypracovat do zadání. Růžový pracovní sešit str. 104/16, 17, 18 (s kostičkou 111/14, 16, 112/22) 
 1. Věta sss– učebnice str. 10 – 13 –zápis, výběr cvičení (2. hodina) 
 1. Hravá matematika str. 84 – 86 
Anglický jazyk 

1) vyplnit na TEAMS test UNIT 4 do hodiny ve čtvrtek (14. 5.) 

2) uč. str. 56 – cv. 1 a, b 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský j. 

Francouzský jazyk  

Opakujte člen neurčitý a určitý se slovíčky na straně 31 v učebnici. 

Opište si do sešitu cvičení 2a a 2b z pracovního sešitu na straně 27. 

Španělský jazyk 

Pracuj v učebnici na str.43/5 – přelož věty a připrav si je na online hodinu. 

Slovní zásobu se snaž naučit zpaměti , budeme prosvičovat na online hodině. 

Doplň slovesa ve správném tvaru na str.173/cv.21. 

Německý jazyk 

 1. Zkoušení (na známky) PS str. 36/7 ústně – a opravdu budete říkat rychle 
 1. Časování sloves  – PS str. 43/2 
 1. Učebnice str. 51/cv. 3, 4  
 1. Stihneme-li – Spielrap (uč. str. 50/2) 
 1. Na příště: slovíčka L 5 (PS str. 51 – celý druhý sloupec) 
 1. Pro dobrovolníky – uč. str. 51/cv. 5 😀 

 

Přírodopis 

V tomto týdnu si pročtěte v učebnici strany 99-101. Z hluchavkovitých si udělejte samostatně zápis do sešitu, společně je zase projdeme v online hodině. V přílohách máte dvě strany z pracovního sešitu, zkuste vyplnit (nemusíte písemně, stačí si to projít). 

 

Dějepis 

 

Milí žáci, vyplňte si pracovní list na téma Jagellonci – v příloze a vše budeme kontrolovat na hodině.  

Prosím o odevzdání všech úkolů z minulých hodin, pokud jste ještě neodevzdali. 

 

 

 

Zeměpis 

Z přiložených článků o Evropě si vyber jeden a vypracuj úvahu, co si se z něj dozvěděl, odevzdej do 24.května (pátá práce) 

 

Fyzika 

 

Vztlaková síla Fvz, příloha 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

TV: 

Po delší době TV opět na scéně! Pojďme se společně podívat na dokument o osobnosti českého sportu, jejíž jméno nese i naše sportovní hala. https://m.youtube.com/watch?v=xsLhH57Zai4  

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

10.05.2020