Samostudium 15. – 17. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020 

Třída:  6. B 

 

 

Český jazyk 

úterý – poslední hodina! 

Budeme procvičovat větné členy a rozebírat věty. Už se moc těším! 

 

 

Matematika 

Tento týden nás čekají hlavolamy. 

1) Dva najdete v příspěvcích v Teams jako přílohu 

2) Další najdete na stránkách matika.in, ale než se pustíte do řešení, tak se přihlašte – zadáte svoje jméno a příjmení do bílého rámečku 

                 – zadáte si svoje heslo,aby vám nikdo cizí nelezl na “vaše území” 

                 – kliknete na Moje třídy a zadáte heslo – šesťáci z béčka 

Dotazy zodpovím na online hodině  

 

Anglický jazyk   

  • Procvičení slovní zásoba – Entertainment  
  • Shrnutí látky za školní rok 

 

Přírodopis  V tomto týdnu si v učebnici pročtěte strany 108-109 o ochraně přírody (pokud jste už učebnice odevzdali, máte vyfoceno v příloze). Zkuste se zamyslet nad tím, jak vy přírodu chráníte. Na procházce se dívejte kolem sebe, jestli nepotkáte nějaké zákonem chráněné místo a zapamatujte si případně, kde to bylo. 
Dále máte v příloze pracovní list, kde budete řešit tajenku. Nemusíte tisknout, stačí přepsat do sešitu. 

 

Dějepis 

 

Prezentace 

 

 

Zeměpis 

 

Klasifikace , doděláme Austrálii  

 

 

Fyzika 

Klasifikace, probráno máme 

 

 

 

Výchovy 

RV : 

Učeb.str. 127 – 141 : přečti si vše, co si myslíš, že je důležité 

CHVÁLÍM téměř všechny žáky, že měli poměrně dost zápisů v sešitě ! 

 

 

 

 

15.06.2020