Samostudium 15.–19. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  15. – 19. 6. 2020 

Třída:   

7. C 

 

Český jazyk 

1. PS str. 5/1, 4 

2. PS str. 6/4, 5 

3. PS str. 7 – celá 

4. PS str. 8/3, 4, 5 

5. PS str. 9 – celá 

Matematika 
  1. Obvod a obsah rovnoběžníku – uč. str. 50-53/54-57 (zápis bude nasdílen) 
  1. HM str. 104- 105 
  1. Obsah trojúhelníku – uč. str. 55 – 57/59-62 (zápis bude nasdílen) 
  1. HM str. 106 – 107 
  1. Obvod a obsah lichoběžníku – uč. str. 62-64/68-71(zápis bude nasdílen) 
  1. HM str. 110 
Anglický jazyk 

1) být připraveni na TEST ze všech nepravidelných sloves, který budeme psát na hodině 😉 

2) Wb.: p. 49 – ex. 4, 5 (mít hotovou str. 48) 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský j. 

Německý jazyk 

  1. Uč. Str. 55/15, 16 
  1. Uč. Str. 56/17 
  1. Na příští školní rok si můžete už teď připravit PS str. 45/cv. 10, str. 47/cv. 15 😀 

Schöne Ferien! 

Španělský jazyk 

Que te gusta hacer en tu tiempo libre? – opakujeme slovesa a dosud probrané učivo. Povídáme si o tom, co děláš ve svém volném čase a o prázdninách. 

 

Francouzský jazyk 

Opakujte číslovky, dny v týdnu, školní potřeby, barvy a časování sloves – etre, avoir, parler, aller. 

Vše budeme opakovat na naší online hodině. 

 

 

Přírodopis  V tomto týdnu si pročtěte strany 118-121, pokud už nemáte učebnice, posílám vyfoceno v přílohách. Zkuste v okolí svého bydliště tato společenstva najít a pozorovat je.
Dále v příloze zasílám obrázkovou tajenku, vyřešte si ji. 

 

Dějepis 

Dopracujte všechny zápisy do sešitu, nalepte si poslední zápis – v příloze. Sešity si ponechejte na opakování na začátku příštího roku. 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

 

Fyzika 

Klasifikace, probráno máme 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

15.06.2020