Samostudium 16.–20. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.–20. 11. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk  Významové poměry mezi souřadně spojenými větami. 

 •  Opakování slučovacího, stupňovacího a odporovacího poměru 
 • Nově se naučíme významové poměry: vylučovací, důsledkový, příčinný 
 • Psaní čárek v souvětí 

 

DÚ viz zadání v Teams 

Matematika 

OPAKOVÁNÍ Pythagorova věta v rovině – PL bude nasdílen přes Teams – zadání 

PYTHAGOROVA VĚTA V PROSTORU 

 • Učebnice 30/A(33/A) 
 • HM 28-29 
 • DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek 
Anglický jazyk 

Skupina Jeřichová: 

1) from last week Wb.: p. 10 –  ex. 1, 2, 3, 4; p. 11 – ex. 6 

2) after Wednesday lesson: Wb.: p. 12–13 

3) Monday 23. 11. Unit 1 test 

 

Skupina Rychlíková: 

 • Opravný test: online středa (čas min.průběhový a prostý, used to, min.čas způsobových sloves) 
 • Slovíčka 2A+B – umět 
 • WB – 14/1,2,3 (do středy) 

Skupina – Tlášková 

 • On-line: Unit 1C – shopping for clothes, too, enough 
 • Revise  vocabClothes! (zkoušení on-line)!  
 • SB pg.12/2 The Story of Jeans + put the sentences in the correct order (on-line kontrola) 
 • Practice reading  SB pg. 17 – History : Materials ! 

Skupina Jeřicha 

 • Oddíl 2A v učebnici i pracovním sešitě 
 • UNIT test 1 – čt 19. 11. 

 

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

FRANCOUZŠTINA – Mercredi et jeudi: 

 1. Opište si z učebnice na straně 42 zelený rámeček s gramatikou o stahování členu. 
 1. Na základě nové gramatiky si připravte odpovědi v cvičení 4 na straně 42. 
 1. Rozmyslete si, co máte a nemáte rádi za činnosti a aktivity ze strany 40, případně zvířata, barvy, povolání. 
 1.  

Německý jazyk 

 • Slovíčka L 7 – 1. sloupec a měsíce 
 • Čísla do 100 – zopakovat 
 • Časové údaje, hodiny 
 • Uč. str. 69, 70 
 • DÚ na 25. 11. – umět všechna slovíčka L7 (jsou k dispozici i na wocabee) 
 • DÚ na 25. 11. PS str. 60/cv. 4 – umět!!!! 
Přírodopis 

Vypracujte si zápis do sešitu – šelmy lasicovité, medvědovité a ploutvonožci. 

Opakujte si učivo od str.15  vejcorodí po str. 24. Zajíci (začnu zkoušet a bude i test) 

 

Dějepis 
 1. Marie Terezie – vyplňte pracovní list o Marii Terezii – v Teams v zadání a odevzdejte vypracovaný úkol podle termínu do pondělí 23.11. – budu hodnotit známkou. 
 1. Opakujte si učivo od stavovského povstání do renesance, budeme opakovat v online hodině a zkusíme si opakovací test na zkoušku. 
 1. Online test na známky bude pak následující hodinu –  téma: Od stavovského povstání do renesance. 

 

 

 

 

Zeměpis 

Pracovat na zadaném úkolu povodně a sucha do 30.11.  

 

Fyzika 

 

Práce kladka, kladkostroj , viz příloha 

 

 

 

Chemie 

Během minulého týdne jste se měli podívat na video   https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ a odpovědět do sešitu chemie na otázky, které najdete na Teams v zadání. 

V pondělí 16. 11. se na tyto otázky o vodě zeptám formou testu, je to příležitost dostat dobrou známku 

Povíme si, z čeho jsou složeny látky (uč. str. 45). 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

OV – Jeřicha 

 • test – Sametová revoluce 
 • Projekt – viz zadání v Teams 
 • Pro zájemce jsou možné online konzultace 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

16.11.2020