Samostudium 16.–20. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (6. – 7. roč.)

Třída:

7. C

 

 

Český jazyk

1)      Tvarosloví – PS str. 21, 22

2)     přečti si rámečky v uč. str. 24, 25

3)     do sešitu vypracuj str. 25/cv. 4 a)

4)     opakuj si literární termíny – literatura, epika, lyrika, poezie, próza, sloka, verš, verš vázaný, verš volný, rým, metafora, metonymie, personifikace, alegorie, anafora, aliterace, epiteton, eufemismus, … (viz sešit na literaturu)

5)     nauč se pěkně a výrazně recitovat libovolnou báseň – minimální rozsah je 15 veršů (např. Seifert, Hálek, Erben, …)

 

Matematika a informatika

1)     Tři základní typy úloh na procenta – výpočet procenta, procentové části a základu + výpočet pomocí trojčlenky

Nastudovat v učebnici a udělat výpisky – 2. díl učebnice str. 56-61 (s kostičkou 59-64)

2)      Do sešitu z učebnice vypracovat str. 58/1, 59/5, 60/11 (s kostičkou 60/1, 62/8, 64/15)

3)      Hravá matematika str. 70-71

4)      Růžový pracovní sešit – vypracovat písemně RPS 91/14, 92/3, 93/10,11, 94/16,17 (s kostičkou 98/14, 99/3, 100/12,13, 101/18,19)

5)      Projít si jednotlivá videa i cvičení

https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-problems/v/finding-percentages-example

Anglický jazyk

1)      uč. str. 44 – Londýn (četba a porozumění textu), uč. str. 45 – cv. 2 (tužkou do učebnice)

2)     PS: str. 71 oddíl 4.1 pročíst + zvýraznit podstatné

uč. str. 45 – cv. 6 vypracovat do šk. sešitu

3)     PS: str. 34–35

 

 

Přírodopis

 

 

 

Zeměpis

Proveďte zápis z přiložených souborů a zaneste do slepé mapy názvy z Evropy.

 

 

Dějepis

 

 

1.     přečtěte si v učebnici text o Janu Lucemburském a zapište si zápis – str. 9899 do sešitu.

2.    Podívejte se na video o životě Karla IV., zapište si důležité informace z dokumentu do sešitu vytvořte kroniku Karla IV. podle kapitol ve filmu – zde je odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=nBvuy0MkXrc.

(V případě dotazů mi neváhejte napsat na školní mail- lstrnadova@zscernos.cz)

Fyzika

 

 

Pročíst zápis z přiloženého dokumentu (možno asi i vytisknout) a doplnit tabulku.
Výchovy

HV – Symfonická báseň VLTAVA (Bedřich Smetana): vypracuj úkoly, které nalezneš v dokumentu na stránkách třídy.

 

TV – Milí žáci, zasílám vám práci z Tv na tento týden. Vaším úkolem bude zhlédnout video z olympijského hokejového turnaje v Naganu 1998. Odkaz na video máte níže. Pokud by odkaz nefungoval, stačí na YouTube zadat tagy ~Nagano 1998 hokejový turnaj století~.

Video má 52 minut.

https://m.youtube.com/watch?v=LmDkv8t4des

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyky

FJ – Milí žáci, přečtěte si text na straně 29 o rodině a slovíčka zvířat str. 26 a podle nich doplňte stranu 22 v PS. Namalujte obrázek rodiny ( podobný tomu v učebnici) a popište celou rodinu.

 

ŠJ

1)      Pracuj s textem: Uč, str. 38/cv.2 – pusť si nahrávku z CD a doplň chybějící slovesa do textu.

2)     Časování sloves ESTAR/IR/QUERER – stále opakuj a nauč se zpaměti.

3)     PS – str.170/cv.8 – doplň správné tvary a celý text si přelož pomocí slovníku.

4)     Kdo neodevzdal projekt – pracuje na něm a odevzdá po návratu do školy.

 

NJ

uč. str. 40 do sešitu

PS str. 27/5 b) i c)

+ trénuj všechna slovíčka L3

 

 

 

Další informace:
  • Úkoly vypracovávejte postupně a v klidu! Můžete zkusit procházet jednotlivé předměty podle běžného rozvrhu. Místo TV si můžete např. trochu zacvičit a protáhnout se. Pracovní činnosti využijte třeba k nějaké kreativní činnosti.
  • Odškrtávejte si, co už máte hotové.
  • Věnujte se učení každý všední den, ať nevypadnete z rytmu. ALE nenechte se zahltit. Dávejte si dostatečné pauzy.
  • Nebude-li vám něco jasné, zkuste se poradit se strýčkem Googlem. Pokud to nepomůže, nebojte se kontaktovat příslušného učitele a vše si vyjasnit, ideálně e-mailem. (adresy najdete na: https://www.zscernosice.cz/o-nas/kontakty/)
  • Mně můžete psát kdykoli a ptát se na cokoli! (e-mail: tjerichova@zscernos.cz)
  • Mějte se dobře a buďte hodní na své rodiče 😉

 

16.03.2020