Samostudium 18.–22. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.–22. 1. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Významové poměry mezi několikanásobnými členy, interpunkce ve VJ; složitější souvětí 

DÚ PS s. 36, resp. 40 cv. 2 do 21. 1. 

 

 

Matematika 

PROCVIČOVÁNÍ ROZKLADU MNOHOČLENU NA SOUČIN 

Dokončení HM 44-45 

VZORCE USNADŇUJÍCÍ ÚPRAVY – 1.část 

Uč. 79-81 (66-67), HM 45-46 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek (čtvrtek) 

Anglický jazyk  Skupina Jeřichová 

  1. Wb: p. 24 – ex. 1a, b (after Monday’s lesson) 
  1. Wb.: p. 25 – ex. 2 (after Wednesday’s lesson) 

Skupina Rychlíková 

  Slovíčka 3A – zkouším 

  Revision Unit B: EXB p. 30, WB – 22, 23 

 HW: Listen to the song “Monster” by J. Bieber and S.Mendez 

 Write to me in few sentences, how it deals with FAME. (e-mail me  or write a message via Teams) 

Skupina Tlášková 

  • Unit 3A – Human Body, Relative clauses 
  • Vocab Unit 3A -WB pg. 82 
  • Lidské tělo – Slovíčka!!!!! 

Skupina Jeřicha: 

  • Oddíl 3A v učebnici a pracovním sešitě 
  • THURSDAY – 21. 1. -> Slovní zásoba 3A+Parts of body + B 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

Četba na str. 32/33 – překlad, vypsat všechna slovesa!!! 

Slovíčka 1.,2 lekce 

Str. 34/ píseň z minulého zadání! 

 

Online hodiny: L6 – slovní zásoba – narozeniny, procvičování, číslovky a otázky, píseň Joyeux anniversaire – učebnice strana 54, prezentace vyprávění o prázdninách 

 

Německý jazyk 

  1. Středa – časování möchten + slovosled 

    Uč. str. 76, 77 

    PS S 68 

  1. Čtvrtek – test L7 

Na příští týden: naučit všechna slovíčka L8 

 

Přírodopis 

Sudokopytníci –opakování , uč. Str. 33 – 35 

 

Dějepis 

1. on line hodina – referáty na osobnosti, Rusko – pracovní list a vysvětlení vlády Petra I. a Kateřiny II. 

2. hodina doma – napište si do sešitu nadpis Evropské státy v 17. – 18. století – Francie 

Vypište si do sešitu zápis o životě Ludvíka XIV. ve Francii z přiložené prezentace nebo ji naleznete v Zadání v Teams. 

Ve videu se můžete podívat na stavbu zámku ve Versailles – https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU – 3minuty 25 s. 

 

Zeměpis 

Cestovní ruch, příprava projektu 

 

Fyzika 

Vnitřní energie, viz výukové materiály 

 

Chemie 

Vyčíslování chemických rovnic (uč. str. 56 – 57). 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

17.01.2021