Samostudium 20.–24. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 20. 4. – 24. 4. 2020

Třída: 7. C

 

 

Český jazyk

1.      Zopakovat si druhy číslovek, pravidla pro psaní tečky za řadovými číslovkami, skloňování číslovky dvě, obě

2.      Učebnice str. 34 cv. 2, 3 a) (uděláme v pondělí)

3.      Učebnice str. 34/cv. 4 – (zvládneme ve středu)

4.      PS 22/10

5.      Pracovní list zaměřený na skloňování a pravopis číslovek v Zadání na teamsech k odevzdání do pátku 14 h.

6.      Recitace básně online 😀

Matematika

1.      Procvičení promile – Hravá matematika str. 75 (1.hodina)

2.      Procvičení procent – Úlohy na závěr učebnice str. 72(76). Zkusíme práci s poznámkovým blokem. (1.hodina)

3.      Opakování nejenom procent – učebnice Souhrnná cvičení str. 73 (77). (2.hodina)

4.      Nemine vás ani kvíz na slovní úlohy na procenta, který bude opět v zadání. Spousta z vás má ještě spousta zadání nevypracováno, např. Procenta I. – napravte to!

Anglický jazyk

1) kvíz na TEAMS (-body, -thing) – vypracovat do ST 14:00

2) PS: str. 40 – cv. 1, 2

3) PS: str. 72 – oddíl 4.4 (budeme probírat na hodině ve ČT)

4) PS: str. 41 – cv. 3

 

Německý j.

Španělský j.

Francouzský j.

Ruský j.

Německý jazyk

1.      slovíčka L4

2.      Ve středu dáme poslechová cvičení: PS str. 37/12, 40/4, 41/5

3.      Učebnice str. 48/16

4.      PS str. 38/cv. 16

Francouzský jazyk

Doplňte si pracovní list z minulé hodiny, naučte se časování slovesa avoir v kladném i záporném tvaru. Vypracuj test na straně 25 v PS, budeme ho kontrolovat na on – line setkání.

Španělský jazyk

Časování HACER/ BAŇARSE

Zopakuj si časování sloves HACER a BAŇARSE a doplň žlutou taulku na str. 42. Dále pracuj s textem na str. 42/3B a udělej si test. Na online hodině ve čtvrtek si text projdeme a přeložíme věty, kterým nerozumíte.

V Teams máš připravený pracovní list na opakování školních předmětů (vypracuj do 26.4)

 

 

Přírodopis V tomto týdnu si pročtete v učebnici strany 86-87 a uděláte si zápis, v rychlosti si to pak projdeme v hodině.
V příloze máte křížovku, vyplňte si ji.
Dějepis

Napište si zápis  a vypracujte úkol z přiložené prezentace. Vše si vysvětlíme na hodině.

Nezapomeňte, že termín odevzdání úkolu z března je pondělí 20.4. přes Teams, vše naleznete ve složce třídy v záložce Zadání.

Učivo na tento týden naleznete také v TEams – záložka Soubory, vše jsme si vysvětlili na společné hodině on – line.

 

Zeměpis

 

Úvaha na téma : Státy západní Evropy        více v příloze

 

Fyzika

 

Výpočty-hydraulické zařízení-příloha

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

OV

Podívat se video:

https://www.youtube.com/watch?v=ozaS6yuO4oc

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

20.04.2020