Samostudium 22.–26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.–26. 2. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Tvoření slov a obohacování slovní zásoby. 

Slova cizího původu 

 

v Pá 26. 2. pětiminutovka 

 

 

 

Matematika 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ GEOMETRIE a to, co jsme minulý týden nestihli 

PL, HM 91 – 92 

GEOMETRIE – KRUH, KRUŽNICE – úvod 

Zápisy ve výukových materiálech 

HM 93 

Bude odpočinkový týden bez DDÚ a procvičování. 

Anglický jazyk 
  • V TEAMS –> 8. C AJ –> Soubory –> Progress check řešení (tam si můžete zkontrolovat, jak jste zvládli cvičení v PS na str. 32–33, tedy přípravu na test) 
  • 24. 2. (WED) Test Unit 3 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Francouzština: zvratné sloveso s´interesser à, narozeniny, číslovky do 100, ukazovací zájmena   

Ve čtvrtek 25.2.  procvičeníchoisir, finir  

  

Španělština  

Ordena la frase ,větný slovosled – procvičování, popis osoby se kterou bych chtěl strávit prázdniny 

 

Německý jazyk 

L8  

St –  opakování fahren, möchten, formulář učebnice str. 81, PS 70/8, 71/11 

Čt – slovíčka L8 – minitestík 

Hokus pokus – zkusím novou fci teams a rozdělím Vás do menších skupin a budete trénovat rozhovory – koupě jízdenky, rezervace pokoje v hotelu 

Příští týden 4. 3. test L8 

Přírodopis 

 

Opakujte si sudokopytníky, primáty, chování zvířat – ZKOUŠÍM 

 

Zpracujte si zápis na téma Původ a vývoj člověka.  

 

Téma: Od buňky k člověku 

 

Dějepis 

Hodina doma: Doplňte úkol o životě Napoleona Bonaparte – můžete využít učebnici od strany 64 nebo vyhledejte odpovědi na internetu. Úkol odevzdejte do online hodiny v Teamsech.  

Online hodina: Jakobínská diktatura a nástup Napoleona 

 

Zeměpis 

Černošice – geografická charakteristiky 

Dokončit úkol Doprava Černošic do 28.2. 

 

Fyzika 

Tání, viz výukové materiály 

 

Chemie 

Výpočet látkového množství plynné látky, Koncentrace (uč. str. 72). 

 

 

Další informace: 

V ÚT (23. 2.) od 10:55 proběhne třídnická hodina. Zkuste si předem rozmyslet, čemu byste se na TH chtěli věnovat 

 

VV 

Zdravím vás do nového pololetí a doufám, že se máte dobře!  

Určitě víte, že budete muset nasbírat nějaké známky i z výtvarné výchovy. Vidím to na tři zadání na tento půlrok, které mi můžete, dle vašeho času, průběžně odevzdat. Čekejte v příštím týdnu tedy tři úkoly – jeden z nich by mohl být účast na této soutěži (https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx). Přečtěte si to, myslím, že by to mohla být celkem zábavná práce. 

 

 

 

22.02.2021