SAMOSTUDIUM 23.–27. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.–27. 11. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Významové poměry mezi souředně spojenými větami, interpunkce v souvětí. Druh souvětí 

V pátek 27. 11. Online test – Významové poměry 

 

 

 

 

Matematika  OPAKOVÁNÍ Pythagorova věta v prostoru 

 • PL bude nasdílen přes Teams,  
 • uč. 31/2, 33/2.4 (34/2, 36/2.4) 
 • HM 30-31 

TŘETÍ MOCNINA 

 • Uč. 34-37 (73-76) 
 • HM 50 

DDÚ výjimečně nebude, procvičování v pátek 

Anglický jazyk  Skupina Jeřichová 

 1. Monday – test UNIT 1 
 1. Voc. 2A (write down & learn) 
 1. Wb.: p. 14 – ex. 1, 2, 3, 4 

 

Skupina Rychlíková 

Slovíčka 2A+B – zkouším 

Do sešitu na gramatiku opsat tabulku z prac. sešitu str. 75 – 2.1 – Předpřítomný čas + přečíst si vysvětlení (1. sloupec na str. 76) 

 

Skupina Tlášková 

 • Revise for UNIT 1 – TEST ( Wednesday!!) 

Skupina Jeřicha 

 • Oddíl 2B v učebnici i pracovním sešitě 
 • Čt – oprava UNIT 1 TEST 
 • Učit slovíčka 2AB 

 

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Německý jazyk 

Hodiny – čas – uč. str. 70 

61/8, 9, 10 

25. 11. Zkoušení ústní: PS 60/4 

26. 11. Písemka z čísel  PS str.  60/3 

2. 12. Zkoušení slovíčka 7. lekce 

 

Španělština 

Str.32 – nastuduj rozdíl mezi por qué (proč) a porque (protože). K tomu PARA (aby)+ INFINITIV , vyjadřující větu účelovou. 

 

Francouzština: Mercredi: pracovní sešit strana 37, cvičení 7 a 8, připravte si, co máte rádi a nemáte rádi. 

Jeudi: pracovní sešit strana 39, cvičení 12, vyplňte pracovní list v Zadání v Teams, termín odevzdání do 30. listopadu 

Test si napíšeme po nástupu do školy po 30. listopadu, téma si určíme v hodině. 

 

 

Přírodopis 

 

Opakujte si učivo od str.15  vejcorodí po str. 24. Zajíci (bude test) 

 

Na Teams máte v souborech- výukové materiály- vloženou k opakování prezentaci na ploutvonožce 

 

Dějepis 

Vyplňte pracovní list na Marii Terezii s učebnicí na stranách 37 až 41, pokud některé odpovědi nenajdete, vše si vysvětlíme na online hodině. Pracovní list najdete v Zadání v Teams v pondělí ráno. 

V chatu najdete pozvánku na dějepisnou olympiádu, prosím o vaše přihlášky na mail nebo do chatu. 

Test píšeme první hodinu ve škole v příštím týdnu – tj. od 30. listopadu. 

 

Zeměpis 

Dokončit a odevzdat úvahu Povodně a sucha ČR nebo Černošice do 30.11. 

Dopsat nebo nalepit zápisy do sešitu 

 

Fyzika 

Energie , pís. práce – účinnost, viz výukové materiály 

 

Chemie 

V pondělí 23. 11. se naučíte kreslit atom s pomocí periodické tabulky. Máte také odevzdat vyplněný pracovní list (viz Teams) a podívat se na video NEZkreslená věda – Atom. 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

 

Další informace: 

V tomto týdnu proběhne třídnická hodina, na které probereme, jak bude probíhat výuka – zpola prezenční, zpola distanční – v následujících týdnech. O datu o čase vás budu informovat na Teams v našem Týmu a schůzku pak najdete v kalendáři.  

 

 

 

Ke stažení

22.11.2020