Samostudium 3.-7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.–7. 5. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

 

Neohebné slovní druhy, příslovce, příslovečné spřežky, jazykové rozbory 

 

 

 

Matematika 

ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC – SLOVNÍ ÚLOHY 

Učebnice 2.díl, kapitola 2.1 a 2.2 (část) 

HM 67-69 

DDÚ bude zadán přes Teams, procvičování v pátek – řešení lineárních rovnic se zlomky 

Anglický jazyk 
  • Voc5A (vypsat, umět) → 6. 5. (THUR) test  

Pro ty, kdo nebudou ve škole, s ostatními probereme společně 

  • SB: p. 56 – ex. 1, 2 
  • Wb.: p. 44 – ex. 1, 2 
  • Passive voice – vysvětlení Wb.: p. 72–74 + v Teams ppt pres. Passive Voice 

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

 

Španělština 

  • Učebnice strana 46/2 – doplňte vhodná slova do dialogu 
  • Slovní zásoba 3. lekce, budu zkoušet! 

Německý jazyk 

Slovíčka L0, 1 – zkoušení 

Časování sloves fahren, laufen, sehen – zkoušení 

Slovesa s odlučitelnou předponou 

PS str. 13/12, 14/15, 

Uč. str. 16/cv. 7  

PS  str. 15/17 

(Projekt – Mein Traumzimmer – uč. str. 15) 

 

FJ prezenčně – slovíčka a gramatika L7 – sloveso prendre, dovolená a pobyt u vody, rozkazovací způsob – učebnice strana 65-66, přečtěte si a vypište si do sešitu rozkazovací způsob a cvičení 9/ 66 v učebnici a cvičení z pracovního sešitu na straně 60. Prosím, přineste peníze na nový pracovní sešit. 

 

 

Přírodopis 

Prezenční výuka 

4.5.  – Vylučovací soustava 

6.5. – Kožní soustava + TEST (dýchací a trávicí soustava, metabolismus) 

Dějepis 

Ve škole prezenčně – Národní obrození strana 84 – 86 v učebnici, dokončení průmyslové revoluce 

 

Zeměpis 

Moravskoslezský kraj, přírodní poměry, hospodářství 

 

Fyzika 

Lom světla 

 

 

 

 

Chemie 

Halogenidy – názvosloví, zástupci (učebnice str. 90 – 92) 

Oxidy – názvosloví (učebnice str. 84 – 85) 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

03.05.2021