Samostudium 4. – 8. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   4. – 8.1.  2021

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

Druhy VV – procvičování 

 

čtvrtek – test 

 

 

 

Matematika 

Pondělí: Pracovní sešit str. 24 

Úterý: Pracovní sešit str. 25 (+ testík na sčítání a odčítání zlomků) 

Středa: Složené zlomky – zápis (v Teams) + PS str. 26  

               (+ testík na násobení zlomků) 

Čtvrtek: Slovní úlohy (v Teams) (+ testík na dělení zlomků) 

Pátek: Závěrečné opakování PS str. 27 a 28 

 

Anglický jazyk  Progress check – v pracovním sešitě i učebnici 

  • Opakovat slovní zásobu  
  • Opakovat celou lekci -> budoucí čas will a going to 
  • UNIT 2 TEST  – 7.1. 

 

 

 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ (Sluk.): Út – učeb.str.7-9, prac.seš. 22/1-5 

Čt – krátký test na slovíčka ze 2.lekce,učeb.str.29/10,11 

Prac.seš.22/6,7- část z toho jako kontrola 19/7,8 

Šj – Švabíko 

       Lección 0 -fráze, slovní zásoba 

       Lección 1 – slovesa, sčítání a odčítání do 10 

       Animales – slovní zásoba 

        

Přírodopis 

Učebnice str.34 – 37 -přečíst 

Str. 34 – namalovat a popsat do sešitu obrázky-Kos černý-vnější stavba těla a stavba obrysového pera a prachové pero 

Str. 35-namalovat a popsat do sešitu obrázek Kostra ptáka 

Str. 36 – namalovat a popsat do sešitu obrázek Vnitřní stavba těla kosa 

Str. 37 – namalovat a popsat obrázek Stavba ptačího vejce 

 

 

Bude test na téma PLAZI 

 

Dějepis 

 

Křížové výpravy, prezentace v teams. 

 

 

Zeměpis 

Mexiko a střední Amerika  

Prezentace  k dispozici – Soubory- Výukové materiály- Amerika 

Zápis: v prezentaci označený. 

Test- USA – Forms- 11.1.2021 

 

 

 

 

Fyzika 

Síla, znázornění síly, tíhová síla 

 

DÚ: Pracovní listy: Příklady na procvičování. Zadání je v Teams. Je potřeba udělat zápis, výpočet a napsat odpověď. 

 

04.01.2021