Samostudium 8.–12. 6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  7. C 

 

 

Český jazyk 
 1. Kontrola testu slovesa, příslovce 
 1. Připravte si ke kontrole PS str. 52 (tzn., že tuto stranu už budete mít vyplněnou!!!) 
 1. PS str.28/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 
 1. Na příští týden si připrav souhrnný test PS str. 29 
Matematika 
 1. Vlastnosti rovnoběžníků – uč. str. 43-46/47-50 (zápis bude nasdílen) 
 1. Vlastnosti lichoběžníků uč. str. 58 – 60/62-65 (zápis bude nasdílen) 
 1. HM str. 100, 107-108 
 1. Konstrukce rovnoběžníku – uč str. 46-50/51-54 
 1. Konstrukce lichoběžníku – uč.str. 60-62/65-67 

       6.    HM str. 101-103, 108-109 

Anglický jazyk 

1) být připraven na zkoušení z 1., 2. a 3. části nepravidelných sloves 

2) naučit se 4. část nepravidelných sloves –> TO SPELL–TO WRITE 

3) Wb.: p. 48 – ex. 1, 2, 3 

4) mít z prezentace Present Perfect vypsány poslední 2 slajdy (EVER, NEVER) 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský j. 

Německý jazyk 

 1. Zkoušení (na známky) PS str. 36/7 ústně – a opravdu budete říkat rychle 
 1. slovíčka L 5 všechna už umíš 😀 
 1. Zkontroluj, zda jsi poslal OBA domácí úkoly 

A) učebnice str. 52/7 – sestavit, napsat a POSLAT 4 věty. Do 26.5. 

       B) učebnice str. 52/13 b)- 3 otázky, 3 odpovědi(celkem 6 vět) 

 1. Časování slovesa být – budete umět, máte mít v sešitě tabulku!!! 
 1. Připravte si na středu – pracovní sešit – bacha, je to “makačka na bednu” 44/7 🤔 
 1. Domluvíme se na známkách na vysvědčení. 

Španělský jazyk 

Hola amigos!!!! – nyní už jen opakujeme. Nechávám zadání zminulého týdneOpakuj si časování SER/TENER/LLAMARSE.. Pracuj v učebnici na str. 61/přečti si text a doplň překlad zvýrazněných slov. Doplň přivlastňovací zájmena na str. 64/1. 

Vypracuj projekt – Mi familia (Kritéria najdeš v Teams) Vytvoř rodokmen své rodiny a jednotlivé členy rodiny popiš. (minimálně 15 vět). 

Francouzský jazyk 

Namalujte obrázek se školními potřebami a se slovní zásobou, kterou jsme probírali a pošlete mi v Teams  nebo mailem, jak jsme se domluvili na hodině. Těším se na vaše nápady. 

Naučte se dny v týdnu, barvy a zapište si do sešitu časování slovesa aller z učebnice strana – 37- probereme v hodině. Přečtěte si básničku na straně 38/ cv.13. 

 

Přírodopis  V tomto týdnu si pročtete v učebnici strany 112,113,114 a 115. V přílohách posílám dva pracovní listy. Úkoly z těchto prac.listů přepíšete do sešitu vždy s příslušným nadpisem.
Zkuste se na procházce jít na tato společenstva podívat a pozorovat je. 

 

Dějepis 

 

Téma naší hodiny bude reformace v Anglii za vlády Tudorovců, které jsem zadala minulý týden.  

  

Přečtěte si v učebnici o katolickém Španělsku – strany 130 – 131 a udělejte si zápis. 

Nezapomeňte odevzdat všechny úkoly, pokud ještě nemáte odevzdáno, termín do 12.6. 2020. 

 

Zeměpis  Přečti si článek USA vs Čína
Odevzdej zbývající práce do 15.6. 

 

Fyzika 

Atmosféra Země – pojmy /příloha/ 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

PČ 7.tř  – k získání jedničky z PČ je třeba mít 2 známky za toto pololetí. Ti, kteří mi ještě neposlali nic z předchozích zadání, mají ještě šanci – poslat do 14.6. Děkuji všem, kteří již mají dvě známky, jich se zadání netýká 

Téma: Jak mohu chránit životní prostředí – napište vaše postřehy/nápady o tom, jak vy sami pomáháte/můžete pomáhat více šetřit přírodu a jak šetřit vodou (chodit pěšky do školy místo vožení autem, sprchování místo napouštění vany, třídění odpadu, proč nemít anglický trávník atd atd.) Na stránku A4 – 1 strana textu 

 

HV – pouze pro ty, kteří nevypracovali projekt Moje hudba a mají v Bakalářích eNko! Vyžádejte si na ksmidova@zscernos.cz zadání. Termín odevzdání nejpozději 12.6.! 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

08.06.2020