Sedmý týden v přípravné třídě

Tento týden jsme opakovali barvy, rozlišovali první hlásku ve slově, zavedli krokovací pás k metodě Hejného, hledali slova podřazená, naučili se novou básničku, zkoušeli kombinace tří barev, kreslili čtverce, vyhledávali stíny k obrázkům, psali velké tiskací E a číslici 3 a nacvičovali požární poplach.

Zde se můžete podívat na dětí nejoblíbenější předmět, tělesnou výchovu:

                                                       

Dopisy od laskavých skřítků:

Zásluhou daru od štědrých rodičů zavládlo tento týden v naší třídě Duplo nadšení:

Naproti vchodu do školy si můžete prohlédnout naši „přátelskou“ nástěnku:

22.10.2022