Seznamte se: ČÁP ČERNÝ

Čáp černý je velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Je o něco menší než jeho příbuzný čáp bílý.  Mezi samcem a samicí téměř není rozdíl, mláďata jsou matně hnědá s šedozeleným zobákem. Dožívá se věku přes 15 let.

Tento plachý, vzácnější obyvatel horských lesů, lužních lesů i  pahorkatin žije jednotlivě a velmi skrytě.

Hnízdo z klacků a větví bývá schováno v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách.

Někdy použijí a dostaví i stará hnízda dravců. Hnízdí většinou jednotlivě a dvě hnízda nebývají blíž než 500 m od sebe.

Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších vodních tocích. Snáší obvykle 3–5 vajec, ze kterých se po měsíci líhnou mláďata s bílým prachovým peřím.

Pouze u hnízda vydává zvláštní syčivé a hvízdavé zvuky, zobákem klape jen zřídka. Toto klapání je slabší než u čápa bílého a také kratší.

Čáp černý je monogamní druh – po dobu hnízdění má tedy stálého partnera.  V jednotlivých letech však své partnery střídá.

Udává se, že čáp černý nemá žádné přirozené predátory s výjimkou člověka.

Až do konce 19. století nebylo v Česku doloženo jeho hnízdění. Teprve v 30. letech 20. století začal pravidelně hnízdit v lužních lesích kolem Moravy a Dyje.

Nyní hnízdí roztroušeně v příhodných biotopech v podstatě na celém území až téměř po horní hranici lesa.

V Česku je stále řazen mezi silně ohrožené druhy.

Čáp černý byl ptákem roku 2014.

Migraci čápů se věnoval zajímavý projekt Africká odysea.

Čápi s „batůžky“ aneb ohlédnutí za čapí odyseou

 

 

05.06.2022