Seznamte se: DUDEK CHOCHOLATÝ

Dudek chocholatý je pták z řádu zoborožců.  Od května roku 2008 je národním ptákem státu Izrael.

Je jediným žijícím zástupcem čeledi dudkovitých. Další druh, dudek velký, vyhynul v 16.století.

Velikosti hrdličky (délka těla 25–29 cm, rozpětí křídel 44–48 cm), zcela nezaměnitelný, s širokými zakulacenými křídly, výraznou vztyčitelnou chocholkou na hlavě a dlouhým, tenkým, mírně dolů zahnutým zobákem. Zbarvení je žlutohnědě růžové s černými a bílými pruhy, ocas je černý s širokým bílým pruhem. Jednotlivá pohlaví se zbarvením neliší. Létá vlnovitě a dost vratce („motýlí“ třepotavý let), na zemi chováním připomíná špačka.

V  naší republice v současné době hnízdí jen ojediněle a nepravidelně, hlavně v nížinách a pahorkatinách, častěji pouze na jižní Moravě na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku.

V Červeném seznamu spadá do kategorie – ohrožený druh.

Vyhledává otevřenou travnatou krajinu s nízkou intenzitou zemědělství, s pastvinami a loukami prostoupenými drobnými lesíky či alespoň skupinami vzrostlých stromů, okraje rybníků se starými stromy, sady, lesní okraje i velmi řídké lesy; vyhýbá se mokřadům.

Hnízdí jednotlivě a teritoriálně. K hnízdění potřebuje prostorné stromové dutiny, ale zahnízdí i v dutinách lidských staveb, hromadách kamení i zemních norách.

Mláďata na hnízdě po určitou dobu vylučují z kostrční žlázy páchnoucí sekret a pokud jsou ohrožena, vystřikují směrem k otvoru hnízdní dutiny trus. Proto býval dudek v českém dialektu nazýván smraďoch.

V potravě převažuje hmyz a jeho larvy zvláště brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí, krtonožky a stonožky dále pavouci a žížaly. Potravu hledá převážně na zemi.

 

HLAS DUDKA: viz. video

 

01.05.2022