Seznamte se: KUKAČKA OBECNÁ

Kukačka je běžný druh, vyskytuje se na celém území České republiky.

výrazným poklesem v posledních letech. posledních letech její počty výrazně klesají.

Kromě kukání toho většina z nás o kukačkách ví pramálo. Ne každý tuší, že tím, kdo kuká, je vždy samec kukačky. Kukačka obecná je čistě tažný druh. To znamená, že v zimě byste ji u nás hledali marně. Na evropská hnízdiště přilétá převážně v druhé polovině dubna z afrického zimoviště, které se nachází jižně od Sahary. Kukačky jsou věrné místu vylíhnutí a následující rok se vracejí do stejných míst.

Kukaččí mláďata jsou nebezpeční vetřelci. Kukačka obecná má v rámci evropské opeřené fauny svým záškodnickým kladením vajec (odborně se nazývá hnízdní parazitismus) výjimečné postavení. Nestaví si vlastní hnízdo, ale vejce důmyslně snáší do hnízd většinou drobných hmyzožravých pěvců. Žádný jiný pták se v našich zeměpisných šířkách takhle nechová.

V Evropě byla kukaččí vejce nalezena v hnízdech více než 100 druhů ptáků. V České republice se nedobrovolnými hostiteli nejčastěji stávají rákosník obecný, červenka obecná a rehek zahradní. Mladá kukačka vylíhnutá v cizím hnízdě udělá vše, aby vytlačila ostatní mláďata ven. Kdyby to neudělala, v konkurenci s mláďaty by neobstála a těžko by přežila.

Ačkoli kukaččí vejce jsou zpravidla o něco větší než hostitelská, hovoří se o nich jako o nejmenších vejcích na světě. To proto, že kukačka obecná snáší vzhledem k velikosti svého těla velmi malá vejce. U ptáka dané velikosti bychom očekávali přibližně dvakrát objemnější vejce. Jenže taková už by v hostitelském hnízdě byla příliš nápadná.

Dospělé kukačky se živí hmyzem. Zvlášť prosluly svou ochotou požírat chlupaté jedovaté housenky, jinými ptáky přehlížené. Teprve nedávno bylo prokázáno, že mláďata kukačky nejsou mlsná a přijímají potravu, kterou jim jejich „adoptivní“ rodiče nabízejí.

Kukačka byla zvolena ptákem roku 2010.

Pokud byste chtěli o kukačkách najít něco ve starší literatuře třeba z 19. století, museli byste hledat nejen kukačku, ale také žežhulku, kukučku či kukavku.

 

  • Dráteníci prý říkali: „Lepší jedna kukaranda, nežli sto skřivanů.“ – věděli, že pokud přiletí kukačka, čeká je už skutečné jaro a na jejich putování bude příjemné počasí.
  • Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty.
  • Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa.
  • U Jihoslovanů je kukačka vzorem bázlivosti a proto pro zbabělce je tu běžnou nadávka „bojazlivá kukavica“.
  • Věřilo se, že kdo volání kukačky poprvé uslyší a je při penězích, bude mít peníze po celý rok; kdo je hladový, nenasytí se ani jednou do roka.

Na kukačku narazíte také v mnoha lidových písničkách. Třeba Zakukala žežulička ( z Chrudimska), Zakukala kukulenka (Podluží), Kukulienka, kde si bola, Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala? (z Plzeňska).

KUKAČČÍ PRANOSTIKY

12. března – Řehoř

Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.

24. června Jan

O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
Po svatém Janu kukačka věští, málo že můžeme čekati štěstí.
Kukačka-li se před svatým Janem ozývá, bude drahota.
Kuká-li žežulka o svatém Janě, bude drahota.
Kukačka po svatém Janu za kolik dní kuká, za tolik grošů žito bude.
Po svatém Janu Křtiteli žežulka kuká, za tolik zlatých bude korec žita.
Čím déle žežulka po Janu zpívá, tím dražší žito na trhu bývá.

08.05.2022