Škola v přírodě 7. 10.

Dnes děti prožily většinu výuky v nedalekém lesíku, kde plnily úkoly z češtiny, matematiky a prvouky. Úkoly nalezly na stopách připevněných na stromech a ve druhém úkolu se snažily najít věci, které do lesa nepatří. Dále si děti vyzkoušely lidský fotbálek, který je umístěný v areálu a velice je zaujal. Odpoledne je čekal jarmark. Za získané peníze mohly děti navštívit kosmetický nebo masážní salon, také kadeřnický…. V podvečer hrály deskové hry. Za tímto vydařeným dnem udělala tečku výborná večeře, byly totiž buchtičky s krémem.

 

08.10.2020