Šplhavci a obyvatelé dutin

Program nám představil zajímavou skupinu ptáků. Šplhavce bychom mohli nazvat též  „lesními tesaři“, kteří tesají do kmenů stromů své příbytky a vytvářejí stromové dutiny, které později využívají další druhy živočichů ke svému hnízdění, úkrytu a odpočinku.

19.05.2017