Spolu za poznáním – naše přírodověda

Milí páťáci, společně jsme překonali období on-line výuky i výuky rotační. Převážná většina z vás pracovala velice pěkně, mnozí se zapojovali i do dobrovolných aktivit. Nyní máme již „jen“ výuku ve škole. I teď však zůstaňte v kontaktu přes náš tým v Teams. Budu vám sem stále vkládat materiály, které můžete využívat (a to nejen při absenci na hodině ve škole), informace o plánovaných opakováních a podobně. Je třeba si znovu zažít místa našeho setkávání- úterý C21, v pátek v C31.

Těším se na vás v našich dalších hodinách

Mgr. Martina Václavková = vaše vyučující přírodovědy

 

PS: děkuji za velmi pěknou spolupráci paní asistentce

 

 

UKÁZKA MATERIÁLU Z NAŠEHO TEAMS

 

 

19.05.2021