Starosti starosty – setkání se starostou Černošic

Dnes jsme měli možnost pokračovat v tradici, kterou přerušila „doba covidová“. Bývalo zvykem, že se žáci pátých tříd ke konci školního roku setkávali se starostou města Černošice. Covidová doba pominula a tak jsme dnes na tuto tradici navázali.

Vydali jsme se na Městský úřad města Černošice.

Před Městským úřadem nás očekával pan starosta Mgr. Filip Kořínek.

Po vzájemném přivítání nás provedl Městským úřadem. Zavedl nás i do své kanceláře, kde nás zaujala netradiční výzdoba na stěnách 🙂 (viz.foto).

Prohléhli jsme si historické i současné fotografie, plány i vize města.

Usídlili jsme se v útulné zasedací místnosti, kde žáci panu starostovi kladli zvídavé otázky. Děti zajímalo fungování obce, „starostování“, plány a vize do budoucna. Viděli jsme plány a plánky, poznávali na nich místa a představovali si je se změnami, které se s nimi chystají.

Dozvěděli jsme se nejednu zajímavostí. víme už např. kolikrát je možné být starostou, kolik obcí patří pod Černošice – pod obec s rozšířenou působností, kolik stojí silnice, jaké jsou plány s naší školou, že je v plánu rozšíření ZUŠ a zřídit v Černošicích gymnázium atd.

Atmosféra byla velmi příjemná a pohodová.

Bylo to příjemné setkání.

Děkujeme panu starostovo za jeho čas

a paní ředitelce za zajištění.

27.05.2022