Studium 30. 11. – 4. 12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 11. – 4. 12. 

Třída:  8. C 

 

 

Český jazyk 

Souvětí, interpunkce 

 

 

 

 

Matematika 

VÝRAZY S PROMĚNNOU 

Uč. 58-61 (44-47), HM 34-35 

MNOHOČLENY –úvod 

Uč. 65-67 (52-54), HM 37-38 

Anglický jazyk 

2A – vocabulary, present perfect  

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

Německý jazyk 

Uč. str. 70/cv. 10 – do sešitu 

PS str. 61/9, 812, 13, 14 

Na příští týden ústně připravit uč. str. 70/cv. 9 

 

Šj – Švabíková 

Gramatika 1.,2 lekce – opakování str. 12,23,35 

FJ – slovesa aimer  a faire v kladu a záporu,  je sais faire + infinitiv – procvičování 

 

Přírodopis 

Prezenčně – Šelmy medvědovité, Ploutvonožci, Kytovci, Chobotnatci 

 

 

Dějepis 

Prezenčně – Marie Terezie – strany v učebnici 36 – 42 a kontrola pracovních listů  

 

 

 

 

 

Zeměpis 

Test : Slepá mapa horopis, materiály na TEAMS 

Dodělat zápisy sešity 

 

Fyzika 

 

Energie- výpočty 

 

 

 

Chemie 

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Hudební výchova 

Hudební forma Opera, úvod do Baroka. 

Ekonomika domácnosti 

  • práce a veškeré instrukce budou zadané v teamu Ekonomika domácnosti 

Mediální výchova 

Napíšete vlastní článek do novin (v našem případě do školních, které je třeba oživit).  

Prvním tématem, o kterém chci abyste psali, je Covid19.  

Využívejte postupy (zásady) žurnalismu, o kterých jsme si říkali. 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

30.11.2020