Svátek čarodějnic

Pálení čarodějnic: o magické noci vládly zlé síly.

Pálení čarodějnic připadá z noci ze 30. dubna na 1. května. Právě o této noci před svatým Filipem a Jakubem se věřilo, že se probouzí zlé síly, které vládnou větší silou, než kdy jindy během roku. Tyto síly měly především škodit lidem, kteří u sebe na ochranu nosili květ z kapradí nebo svěcenou svíčku.

Věřilo se také, že se čarodějnice v tento den slétávají na sabat, tedy na velké shromáždění, kde se setkávaly se samotným ďáblem. Účelem sabatu bylo představit ďáblovi v podobě polo-kozla a poločlověka poslání čarodějnice, představení nových členek a také získání nových úkolů.

Pálení čarodějnic: Proč se lidé čarodějnic báli?

Před každým sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými mastmi, díky čemuž mohly létat na koštěti. Vždy se zvolila jedna čarodějnice, která vládla tanci a hostině. Lidé začali věřit, že ďábel může skrze čarodějnice uplatňovat svou sílu.

A právě na ochranu před čarodějnicemi vzniklo několik praktik. Mezi hlavní ochranu patřilo pálení ohňů, což se dochovalo i dodnes.

CO DALŠÍHO ALE LIDÉ NA SVOU OCHRANU DĚLALI?

  • Obydlí lidé kropili svěcenou vodou
  • Před vrata se zapichovali pruty a pichlavé trní na poranění čarodějnice
  • Pod drn dávali lidé vejce
  • Kolem domu zapichovali vidle
  • Lidé u sebe nosili pytlíky s ochrannými bylinami
  • Za okna se dávaly posvěcené větvičky
  • V naší družině jsme se připravovali na velký svátek-čarodějnický.Četli jsme si z nádherné knížky,pouštěli si film Saxána a povídali si o tomto svátku.Vyráběli jsme kočku a netopýra jako některý ze symbolů tohoto svátku.Některé děti dorazily i v kostýmech.
02.05.2021