Švp Hrachov – 7. 10.

I další den na škole v přírodě se vydařil. Učili jsme se dnes venku v lese a ve skupinkách řešili matematické úlohy a odpovídali na úkoly z prvouky a českého jazyka. Odpoledne nás čekala další etapa celotáborové hry a k večeři byly buchtičky se šodó. K večeru na nás vykoukla duha a uzavřela další príma den.

07.10.2020