Testování žáků od 3. 5. 2021

Žáci 2. stupně budou dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek, testováni testy od firmy Singclean vždy 1. vyučovací hodinu. Testování bude s žáky provádět učitel, který bude v tu danou dobu ve třídě přítomen.

S postupem při testování se můžete seznámit na videu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Pokud některý žák dorazí do školy později nebo jiný den, než proběhlo testování, musí se nechat otestovat u jednoho ze zástupců školy před vstupem do třídy.

01.05.2021