TONDA OBAL

Dnes jsme  se zúčastnili environmentálního ekologického pořadu TONDA OBAL NA CESTÁCH. Přijela za námi paní lektorka a povídala si s námi o odpadech, jejich třídění, recyklaci, dalším využití. Společně jsme sledovali cestu jednotlivých surovin od jejich počátku, přes využití v podobě rozličných výrobků až po jejich „znovuzrození“ ve výrobcích recyklovaných. Ukázali jsme si některé suroviny, které vznikají recyklací.  Znovu jsme si zdůraznili důležitost správného, rozumného hospodaření s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji a s důsledky nešetrného hospodaření s přírodními surovinami na životní prostředí.

Děti velmi pěkně spolupracovaly.

Tomuto tématu se věnujeme průběžně napříč vyučovacími předměty během celého školního roku a budeme se mu věnovat i nadále.

Podrobněji k programu viz:

www.tonda-obal.cz

www.jaktridit.cz

20.03.2017