Trilopark

MobilníTrilopark pro naše žáky připravil poutavý program, při kterém si vyzkoušeli:
  • vytvořit odlitek vyhynulého živočicha,
  • odkrýt třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z lektorů si vyslechli poutavé povídání,
  • preparovat artefakt z kamene,
  • žáci se postupně seznámili se vzácnými exempláři, které si mohli osahat – žáci měli v rukou velké trilobity, schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona, stoličku mamuta, přesličku, zkamenělé stopy ještěrky, koprolit nebo ústřice.
Žáci si na památku zakoupili odlitek dinosauří lebky nebo trilobity, které jsou vlastnoručně vyrobené pracovníky Triloparku.
Po skončení této akce jsme se přesunuli do TS, kde jsme dostali poutavou přednášku o třídění odpadu a zahráli jsme si hru.
22.04.2022