TRILOPARK

Eko týden jsme zakončili stanovišti v Triloparku. Program v jednotlivých stanovištích byl velmi zajímavý:

  • Každý vytvořil a na konci odnesl odlitek vyhynulého živočicha (disponujeme největší kolekcí vlastnoručně nasnímaných forem na území republiky).
  • Žáci odkryli třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů si vyslechli poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve skutečnosti a jak se praxe liší od toho, co děti běžně vídají ve filmech.
  • Na třetím stanovišti byla rozmístěna široká paleta skutečných zkamenělin a zcela opravdový paleontolog, který – za pomoci obrazového plakátu – dětem /JEJICH JAZYKEM/ vyprávěl příběhy jednotlivých zkamenělin. Žáci se průběžně exemplářů dotýkali, tudíž zkušenost s pravěkem není na úrovni pouhých slov, naopak – zakoušení je smyslově komplexní.

Moc děkujeme za organizaci celé akce. 🙂

Mgr. Hana Bílová

22.04.2022