Tučňáci v knihovně

V lednu jsme poprvé navštívili naši školní knihovnu. Děti se seznámily s paní knihovnicí, která jim vysvětlila pravidla chování v knihovně. Ukázala nám, kde můžeme najít knížky různých žánrů. Také děti seznámila s výpůjčním řádem, některé děti si nechaly vystavit průkazku na půjčování knížek. V průběhu návštěvy nám paní knihovnice přečetla úryvek z knihy. Návštěva knihovny se nám všem velmi líbila.

20.02.2022