Týden od 8. 2. do 12. 2. 2021

Pracovní listy + listy na nalepení do sešitu. Děti na to mají opět celý týden, tedy do 15. 2. 2021 nejdéle.
Český jazyk pracovní sešit do str. 56, pracovní list – POSLAT. budeme i nadále probírat vzory podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem.
Matematika – pracovní sešit do str. 9, pracovní list – POSLAT, budeme opakovat  a řešit slovní úlohy, zřejmě se opět vrátíme ke zlomků, které jsme dlouho neprobírali.
Angličtina – posílám dva pracovní listy – POSLAT ZPĚT – jak jsem psala minulý týden, v březnu už se k present simle nebudeme vracet.
Z vlastivědy posílám list na založení, budeme se zabývat husitskými válkami.
Z přírodovědy začínáme Ekosystém louka, tedy založit také list do sešitu – nalepit.
08.02.2021