Týdenní plán 11.9.-15.9.

Milí mořeplavci,

máme za sebou první týden školy. Naši palubu máme připravenou.

Můžeme tedy vyplout z přístavu. Tento týden nás čeká opakování učiva 3. třídy, ale také již nové věci v nových předmětech. Ve výtvarné výchově si nakreslíme opět slunečnice naděje pro nadační fond Impulz opět s projektem Rozsviťme ČR 2023. Tentokrát k nim také připojíme citát a tvůrčí psaní.

Život je cesta, nikoli cíl –  Ralph Waldo Emerson

Slunečnice nám budou také v živé podobě tento týden zdobit třídu. Opět budeme pokračovat v naší celoroční hře cestování. Mořeplavci mohou dále sbírat letadla, za které si na konci každého dne budou moci směnit postavičku z nějaké země.

V pátek nás opět čeká akce Ukliďme Česko.

Plán učiva naleznete v tabulce pod slunečnicí.

Těším se na Vás

Vaše paní učitelka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  11.9.-15.9.
Český jazyk Opakování ze 3.ročníku 
– hlásky, slabiky, význam slov a slova příbuzná, kořen slova 
– vyjmenovaná slova, cizí slova podstatná jména obecná a vlastní 
sloh na téma: Život je cesta, nikoli cíl –  Ralph Waldo Emerson 
kapitola Podzimně: učebnice strana 7-11  
– pracovní sešit strana 4–7  
týdenní domácí úkol: pracovní sešit strana 6 celá  
– středa cviční diktát (jen jedničky nebo nic) 
čítanka: kapitola Klíč k srdci básníka
Matematika Dopisy z prázdnin:  
– máme za sebou Vítkův dopis, čeká nás Ivanův a Hančin dopis 
– slovní úlohy, opakování rovnic (krokování do záporných čísel)  
– opakování násobilky, sčítání a odčítání do 1000  
– prostředí výstaviště, hadi, pavučiny, pyramidy, autobus, parkety 
– učebnice str. 6-11 
– pracovní sešit str. 6-9 
– čtvrtek cvičné minutovky (jen jedničky nebo nic) 
Anglický jazyk opakování učiva 3.třídy  
Přírodověda učivo – přírodniny a lidské výrobky, příroda živá a neživá, ekosystém UČ 6 – 7 
Vlastivěda Žijeme na Zemi: Jak to na Zemi vypadá  
– učebnice 16-17 
– prezentace fotek dětí z prázdnin 
Lidé a dějiny: Lidské dějiny (dělení čas a dějiny) 
učebnice 3-5 
Další informace: 15. 9. Ukliďme Česko  
Ukliďme Česko nebude celé dopoledne – domluvíme se, některé předměty určitě budou odučeny ve třídě, některé za příznivého počasí možná venku při akci Ukliďme Česko, s sebou vhodné oblečení, co se může zašpinit, vlastní rukavice.
V případě nepříznivého počasí budeme mít vyučování dle rozvrhu.  
– nosit pomůcky dle rozvrhu  
– nosit knížku, svoji  
V případě nepříznivého počasí budeme mít vyučování dle rozvrhu.  
10.09.2023